kodeks postępowania administracyjnego

Dz.U. 1960 Nr 30, poz. 168. Kodeks postępowania administracyjnego

Dziennik Ustaw 1960, nr 30, poz. 168.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego opracowana na podstawie Dzienników Ustaw:
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z 2001 r. Nr 49, poz. 509,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387,
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660,
z 2004 r. Nr 162, poz. 1692,
z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524,
z 2008 r. Nr 229, poz. 1539,
z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676,
z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228, Nr 254, poz. 1700,
z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622, Nr 186, poz. 1100.

Dodaj komentarz