kodeks postępowania administracyjnego

Art. 122 kpa. Zastosowanie przepisów dotyczących decyzji

Art. 122.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale do ugody i postanowienia w sprawie jej zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące decyzji.

Dodaj komentarz