kodeks postępowania administracyjnego

Art. 121 kpa. Skutki zatwierdzonej ugody

Art. 121.

Zatwierdzona ugoda wywiera takie same skutki, jak decyzja wydana w toku postępowania administracyjnego.

Dodaj komentarz