kodeks postępowania administracyjnego

Art. 115 kpa. Zawarcie ugody do czasu wydania decyzji

Art. 115.

Ugoda może być zawarta przed organem administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie w pierwszej instancji lub postępowanie odwoławcze, do czasu wydania przez organ decyzji w sprawie.

Dodaj komentarz