Kodeks cywilny

Art. 924 k.c. Otwarcie spadku

Art. 924.

Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.

Dodaj komentarz