Art. 924.

Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.