Kodeks cywilny

Art. 1051 k.c. Prawo spadkobiercy do zbycia spadku

Art. 1051.

Spadkobierca, który spadek przyjął, może spadek ten zbyć w całości lub w części. To samo dotyczy zbycia udziału spadkowego

Dodaj komentarz